วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จุฬาหัวกะทิติวเตอร์ อันดับหนึ่งด้านการสอนพิเศษตัวต่อตัว มีสอนทุกระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย ติวเตอร์คุณภาพที่ผู้ปกครองและน้องๆบอกต่อ

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับโดยจุฬาหัวกะทิ รับประกันผล เริ่มต้น 180 บาท/ชม. เลือกวันเวลาได้ กำหนดสถานที่เรียนได้ โดยทีมติวเตอร์จากจุฬาและสถาบันชั้นนำ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย รับประกันผล 100% โทรจองเรียนได้ที่ 086-9750156


คอร์สยอดนิยมที่ผู้ปกครองและน้องๆ เลือกเรียนพิเศษกับจุฬาหัวกะทิ

ประเภทติวปรับพื้นฐาน ติวเสริมในห้องเรียน เพิ่มเกรด (มีทุกหลักสูตร ไทย,EP,Inter)
คณิตศาสตร์ (Math)           ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย 
ภาษาอังกฤษ   (English)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์     (Sci)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาไทย       (Thai)         ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
สังคม           (Social)        ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ฟิสิกส์            (Physics)     ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
เคมี               (Chemical)   ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
ชีววิทยา            (Biology)    ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย

ประเภทติวสอบเข้า ป.6 เข้า ม.1, ม.3 เข้า ม.4 (มีทุกหลักสูตร ไทย,EP,Inter,Gifted)
คณิตศาสตร์ (Math)           ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย      
วิทยาศาสตร์     (Sci)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ   (English)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาไทย       (Thai)          ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
สังคม           (Social)         ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ONET,ANET                      ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย

ประเภทติวสอบภาษา สอบวัดระดับภาษา
ภาษาญี่ปุ่น        (Japanese)  ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาจีนกลาง   (Chinese)     ระดับ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย
ภาษาเยอรมัน    (Deutsch)     ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาอิตาลี      (Italian)        ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษาเกาหลี      (Korea)        ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
ภาษารัสเซีย      (Russian)      ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน
CU-TEP                               
ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย

TU-GET                                ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย
IELTS                                   ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย-วัยงาน
TOEIC                                   ระดับ ม.ปลาย-มหาวิทยาลัย-วัยงาน                  
TOEFL                                   ระดับ มหาวิทยาลัย-วัยงาน        

ประเภทติวเตรียมสอบ ม.ปลายเข้ามหาวิทยาลัย
ONET,ANET
GAT ไทยเชื่อมโยง
GAT ภาษาอังกฤษ
PAT 1  (คณิตศาสตร์)
PAT 2  (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
PAT 3  (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)
PAT 4  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
PAT 5  (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)
PAT 6  (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)
PAT 7.1  (ภาษาฝรั่งเศส)
PAT 7.2  (ภาษาเยอรมัน)
PAT 7.3  (ภาษาญี่ปุ่น)
PAT 7.4  (ภาษาจีน)
PAT 7.5  (ภาษาบาลี)
PAT 7.7  (ภาษาสเปน)

ประเภทติวสอบหลักสูตรนานาชาติ (International)
IGCSE
SAT Part Math
SAT Part English
CU-AAT
CU-ATS

ประเภทติวสอบระดับมหาวิทยาลัย
แคลคูลัส 1,2,3  ของทุกมหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ 1,2         ของทุกมหาวิทยาลัย
เคมี 1,2,           ของทุกมหาวิทยาลัย
ชีววิทยา            ของทุกมหาวิทยาลัย
สรีรวิทยา           ของทุกมหาวิทยาลัย 
GED
GMAT
บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
Business Finance
สถิติ
เศรษฐศาสตร์
ติวสอบตรงมหิดลอินเตอร์


คอร์สยอดนิยมจุฬาหัวกะทิ

ระดับอนุบาล (เริ่มต้นที่ 180 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ป.1 ของกลุ่มโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอื่นๆ

ระดับประถมศึกษา (เริ่มต้นที่  200 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้า ม. 1 โรงเรียนดัง และวิชาอื่นๆ


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3) (เริ่มต้นที่  200 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.4

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม คอมพิวเตอร์ เตรียมสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนดัง และวิชาอื่นๆ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 -  ม. 6) (เริ่มต้นที่  250 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชาที่ต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มีวิชาสอนดังนี้ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพขชีวภาพ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม สอบตรง  Admission A-NET O-NET  GAT  PAT  พื้นฐานทางวิศวกรรม  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ความถนัดทางวิชาชีพครู ความถนัดทางศิลปกรรม

ระดับมหาวิทยาลัย (เริ่มต้นที่  300 บาท / ชม.)
จะได้พัฒนาเพิ่มทักษะทางการเรียนในทุกวิชา ช่วยให้ทำคะแนนได้ดี แก้ปัญหาเรียนไม่เข้าใจ

มีวิชาสอนดังนี้ สถิติ  แคลคูลัส  วิชาทางธุรกิจ การตลาด การเงิน  เคมี   ฟิสิกส์ และวิชาอื่นๆตามต้องการ

ระดับวัยทำงาน องค์กร หน่วยงาน บริษัทเอกชน (เริ่มต้นที่  300 บาท / ชม.)
อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ การสนทนาในการทำงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ 

มีวิชาสอนดังนี้ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน บุคลิกภาพ และอื่นๆตามต้องการ 


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับเด็กอนุบาล


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับประถมศึกษา


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ติวเตอร์สอนพิเศษระดับมหาวิทยาลัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น